Giới Thiệu Công Ty

Công ty VICA được thành lập năm 2002, với tên Công ty TNHH Đại lý hàng hóa quốc tế VICA, trụ sợ chính tại Hà Nội, Việt Nam. Kể từ khi thành lập, chúng tôi đã xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp & hệ thống đại lý khắp thế giới để phục vụ tốt nhất khách hàng trong nước và nước ngoài trong lĩnh vực hậu cần và giao nhận vận tải.

Để phản ánh tốt nhất dịch vụ cốt lõi của công ty, chúng tôi đã giao dịch dưới tên mới “VICA Logistics” kể từ tháng 7 / 2015. Với khẩu hiệu, “ Chuyên gia địa phương, mạng lưới toàn cầu”, chúng tôi nhấn mạnh sự am hiểu những quy định, tập quán của từng địa phương trong mạng lưới toàn cầu, để có thể đưa ra giải pháp hậu cần tốt nhất cho quý khách hàng.

VICA cung cấp các dịch vụ giao nhận vận tải và hậu cần như sau:

  • Dịch vụ vận tải đường biển
  • Dịch vụ vận tải hàng không
  • Dịch vụ vận tải nội địa
  • Dịch vụ tư vấn & môi giới hải quan
  • Dịch vụ kho bãi và phân phối hàng hóa
  • Dịch vụ hậu cần
  • Dịch vụ vận tải từ kho đến kho
  • Dịch vụ đại lý tàu biển và thuê tàu.