air_cargo

 Dịch Vụ Vận Tải Đường Không :

Khi khách hàng lựa chọn dịch vụ vận tải đường hàng không thì thời gian luôn là ưu tiên số một, tuy nhiên yếu tố chi phí luôn được cân nhắc vì tiền cước vận tải đường hàng không luôn là một con số rất lớn. VICA luôn có những giải pháp để khách hàng có thể đáp ứng được thời hạn giao hàng trong khi tiền cước vận tải không tăng quá cao.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

+ Dịch vụ hàng không nhanh

+ Dịch vụ nhận hàng tại kho

+ Dịch vụ giao hàng

+ Dịch vụ hải quan hàng không

+ Dịch vụ bao gói

+ Dịch vụ kết hợp đường biển và đường hàng không ( Sea-Air ).

Any Destination

Import & Export

Door to Door