4563435333-(16)

Dịch Vụ Vận Tải Nội Địa:

Dịch vụ vận tải nội địa tương đối đa dạng, tùy theo từng nhu cầu cụ thể của khách hàng để VICA đưa ra dịch vụ phù hợp, chúng tôi luôn nhấn mạnh tính an toàn của hàng hóa trong quá trình vận chuyển, ngoài luôn chuẩn hóa các dịch vụ để phục vụ khách hàng tốt nhất.

Dịch vụ vận tải nội địa của chúng tôi bao gồm:

+ Dịch vụ vận tải container đường bộ

+ Dịch vụ vận chuyển hàng bằng xe tải

+ Dịch vụ vận chuyển đường thủy nội địa

+ Dịch vụ vận chuyển xà lan

+ Dịch vụ vận chuyển qua biên giới

+ Bảo hiểm hàng hóa

Tracking & Tracing

Raillway Freight

Production Supply